مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی


مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی


ادامه مطلبhttp://shopsliming.ir/univ/unique7492.html