دانلود (تحقیق بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر)


دانلود (تحقیق بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر)

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: تحقیق بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ


ادامه مطلبhttp://shopsliming.ir/univ/unique744.html