فایل نقشه ی بخش های شهرستان فسا


فایل نقشه ی بخش های شهرستان فسا

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: نقشه ی بخش های شهرستان فسا
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

شیپ فایل بخش های شهرستان فسا. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر "بخش: - نام قسمت مرکزی هر "بخش" - مساحت و محیط هر "بخش" به کیلومتر - مساحت و محیط هر "بخش" به متر


ادامه مطلبhttp://shopsliming.ir/univ/unique3735.html