دانلود (تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان)


دانلود (تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان)

تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان

ر این پژوهش میزان تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان سال اول هنرستان در دروس (علوم تجربی و علوم اجتماعی ) بررسی شد

دانلود تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان

راهبرد فراشناختی فرآیند یاددهی – یادگیری سرعت و پایداری یادگیری روش مطالعه پس ختام (SQ4R) دانلود پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار در سال تحصیلی 8786 انجام  پایان نامه کارشناسی رشته راهنمای
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

پایان نامه کارشناسیرشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزشروش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیریدانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار


ادامه مطلبhttp://shopsliming.ir/univ/unique11796.html