خرید فایل( بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۰)


خرید فایل( بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۰)

بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۰

هدف این پروژه استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک مبتنی بر تحلیل سریهای زمانی جهت پیش بینی قیمت سهام می باشد این مطالعه ، برنامه ریزی ژنتیك مالی (FGP) در كشف مدل جدید آینده نگری مالی برای سری های زمانی قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌دهد

دانلود بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP  ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۰

ارزیابی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مدل ژنتیك مالی ( FGP  ) برنامه ریزی ژنتیک  مبتنی بر تحلیل سریهای زمانی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP  ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۵۱۳۸۰ استفاده از مدل ژنتیك مالی در ارزیابی قیمت سهام سیستم همکاری در
دسته بندیحسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1539 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حسابداری با عنوان بررسی امكان استفاده ازمدل ژنتیك مالی ( FGP  ) در


ادامه مطلبhttp://shopsliming.ir/univ/unique11676.html